Pega Next-Best-Action Designer

By |2023-03-02T10:39:24+03:00March 2nd, 2023|PEGA|0 Comments

Günümüz dünyasında Big Data(Büyük Veri) kavramının gelişmesi, müşteri ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve beklentilerin yükselişi beraberinde iş ve teknoloji dünyası için bazı gereksinimleri meydana getirdi. Tam bu noktada, geleneksel yöntemlerden daha hızlı ve daha stabil olan Pega’nın, Customer Decision Hub(Müşteri Karar Merkezi) devreye giriyor. Kısa özetle Pega, Java programlama